Raymond Antrobus
Further resources on Raymond Antrobus