Georgia Douglas Johnson
1877 – 1966
Further resources on Georgia Douglas Johnson
/**/